664 Yemek Firması
32208 Yemek Talebi
178120 Kişiye Hizmet

KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

1. YEMEKPAZARI.NET KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI

1.1. Bu internet sitesini (Kısaca "YEMEKPAZARI.NET" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz taktirde "YEMEKPAZARI.NET"ı kullanmaktan vazgeçiniz. "YEMEKPAZARI.NET" sahibi bu “YEMEKPAZARI.NET” sitesinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları, içeriği, "YEMEKPAZARI.NET”ı ve “YEMEKPAZARI.NET” kullanım koşullarını dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

1.2. “YEMEKPAZARI.NET”ın sahibi Anadolu Bulvarı 2.Cad ATB İş Merkezi G Blok No:196-1 Yenimahalle / ANKARA adresinde mukim VKM BİLİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ.. (Bundan böyle kısaca "VKM BİLİŞİM" olarak anılacaktır)’dir. “YEMEKPAZARI.NET”da sunulan ve işbu sözleşmenin 3. Maddesinde belirtilen hizmetler VKM BİLİŞİM tarafından sağlanmaktadır.

1.3. “YEMEKPAZARI.NET”’da sunulan hizmetlerden belirli bir bedel ödeyerek yada bedelsiz olarak yararlananlar veya herhangi bir şekilde “YEMEKPAZARI.NET”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "VKM BİLİŞİM" "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “YEMEKPAZARI.NET”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "VKM BİLİŞİM" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “YEMEKPAZARI.NET” hizmetlerinden yararlanan ve “YEMEKPAZARI.NET”e erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.4. İşbu "YEMEKPAZARI.NET Kullanım Koşulları" 23/12/2012 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Sürüm 1.0.) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “YEMEKPAZARI.NET”ı kullanan her kişi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur. İşbu "Site Kullanım Koşulları" ayrıca, "VKM BİLİŞİM" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Üyelik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE : "VKM BİLİŞİM" tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.yemekpazari.net ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. KULLANICI : “YEMEKPAZARI.NET”e ve/veya "VKM BİLİŞİM VERİTABANI"na çevrimiçi (on-line) ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi.

2.3. LİNK : “YEMEKPAZARI.NET” üzerinden “YEMEKPAZARI.NET” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “YEMEKPAZARI.NET”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK : “YEMEKPAZARI.NET”den yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "VKM BİLİŞİM ARAYÜZÜ" : Başta "ÜYE"ler tarafından oluşturulan içeriğin "KULLANICILAR" tarafından görüntülenebilmesi ve "VKM BİLİŞİM VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "KULLANICILAR" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "VKM BİLİŞİM"e ait olan tasarımlar içerisinde “YEMEKPAZARI.NET” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6. VKM BİLİŞİM VERİTABANI : “YEMEKPAZARI.NET” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "VKM BİLİŞİM"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7. "ÜYE" : "VKM BİLİŞİM" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "VKM BİLİŞİM" tarafından “YEMEKPAZARI.NET” üzerinde tanımlanan "ÜYE"lik sürecini tamamlayarak; "VKM BİLİŞİM"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "ÜYE"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "KULLANICI".

2.8. "ÜYE SÖZLEŞMESİ" : “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde "VKM BİLİŞİM" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "VKM BİLİŞİM" ile "ÜYE" arasında üyelik kayıt sürecinde "ÜYE"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu site kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "VKM BİLİŞİM", "ÜYE SÖZLEŞMESİ"ni farklı üyelik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "ÜYE"nin onayına sunabilir. Bu durumda "ÜYE" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.

3. VKM BİLİŞİM HİZMETLERİ

3.1. "VKM BİLİŞİM", "ÜYE"ler tarafından "VKM BİLİŞİM VERİTABANI"na yüklenen içeriklerin "KULLANICILAR" tarafından “YEMEKPAZARI.NET” üzerindeki arayüzler kullanılmak suretiyle "VKM BİLİŞİM VERİTABANI" üzerinden sorgulanabilmesini ve “YEMEKPAZARI.NET” üzerinden "VKM BİLİŞİM"e ait arayüzler tarafından görüntülenebilmesini temin etmektedir.

3.2. "VKM BİLİŞİM", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “YEMEKPAZARI.NET” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine; ilanlarını yayımlama, kendi aralarında online yada benzeri yolla iletişime geçme, ürün ve hizmetlerini satışa sunma, teklif alma ve verme, satışını gerçekleştirme, satış bedellerini tahsil etme, "KULLANICILAR" ve/veya "ÜYE"lerle çeşitli kanallar üzerinden (Örn. Kısa mesaj, elektronik posta, “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde mesaj iletme v.b.) haberleşmede bulunma gibi işlemleri “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde yapabilecekleri ortamı sunmaktadır.

3.3. "VKM BİLİŞİM", "ÜYELİK SÖZLEŞMESİ"nde belirtilen ve ilgili hizmete ilişkin “YEMEKPAZARI.NET” içerisinde yapılan açıklamalar çerçevesinde "ÜYE"lerine “YEMEKPAZARI.NET” içerisinde "KULLANICILAR"ın "ÜYE"lerin ilanlarına daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak üzere ilanların görüntülenmesini önceliklendiren çeşitli tiplerde listeleme hizmetleri vermektedir.

3.4. "VKM BİLİŞİM", "ÜYE"lerin “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde yayımladıkları ilanlara ve yaptıkları işlemlere ilişkin diğer "ÜYE"ler tarafından “YEMEKPAZARI.NET” üzerinden "VKM BİLİŞİM"e yöneltilecek yorum yapma ve profil puanı verme ayrıca “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ilişkin memnuniyetlerini bildirmeye yönelik iletişim kanallarını da “YEMEKPAZARI.NET” üzerinden "ÜYE"lerinin hizmetine sunmaktadır.

3.5. "VKM BİLİŞİM", "ÜYE"lerine “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde gerçekleştirdiklere işlemlere, beğenilerini yönelik “YEMEKPAZARI.NET” içerisindeki hareketlere ve kendilerine ait olan ilanlara ilişkin diğer "ÜYE" ve "KULLANICI"ların görüntüleme sayılarına yönelik çeşitli kategoriler altında raporlama hizmetlerini sunmaktadır.

3.6. "VKM BİLİŞİM" tarafından verilen hizmetler yukarıdaki maddelerde belirtilenlerle sınırlı değildir. Yukarıda sayılan hizmetler "VKM BİLİŞİM" tarafından sunulan temel hizmetler olup bu hizmetlere yeni hizmetlerin eklenmesi, yukarıda belirtilen hizmetlerin kapsam ve sunulma koşullarının değiştirilmesi tamamen "VKM BİLİŞİM"in yetkisi dahilindedir. "VKM BİLİŞİM" bu yetkisini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak dilediği biçimde kullanabilir.

4. VKM BİLİŞİM YEMEKPAZARI.NETI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “YEMEKPAZARI.NET” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "ÜYE"lerin, “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

4.2. “YEMEKPAZARI.NET”, "ÜYE"ler tarafından "VKM BİLİŞİM VERİTABANI"na yüklenen "İÇERİK"lerin "KULLANICI"lar tarafından görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. "VKM BİLİŞİM", "KULLANCI"lar tarafından görüntülenen "İÇERİK"lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemekte; bu "İÇERİK"ler dolayısıyla hiçbir sorumluluk üstlenmemektedir.

4.3. "KULLANICI" “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla "VKM BİLİŞİM" ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden; "ÜYE"ler tarafından oluşturulan ilanlardan ve "İÇERİK"lerden dolayı "VKM BİLİŞİM"in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, "VKM BİLİŞİM" çalışanlarının, şubelerinin ve yöneticilerinin, "VKM BİLİŞİM" yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.5. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "VKM BİLİŞİM"e “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt etmektedirler. "VKM BİLİŞİM", "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından "VKM BİLİŞİM"e iletilen veya “YEMEKPAZARI.NET” üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma; bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu değildir.

4.6. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "VKM BİLİŞİM"’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz ve taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.7. "VKM BİLİŞİM", “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde sunulan hizmetleri ve “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "VKM BİLİŞİM", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

4.8. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, "VKM BİLİŞİM"in talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. "VKM BİLİŞİM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri gerekli görüldüğü takdirde "VKM BİLİŞİM" tarafından yapabilir. "VKM BİLİŞİM" tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen talebin yöneltildiği "KULLANICI" veya "ÜYE"ye aittir.

4.9. "KULLANICI"lar, “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden eden "ÜYE" veya "VKM BİLİŞİM"in ifşa ettiği amaçlara uygun olarak kullanmakla yükümlüdür.

4.10. "VKM BİLİŞİM", "KULLANICI"ların “YEMEKPAZARI.NET” üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlere ilişkin ilgili mevzuatta belirtilen nitelikteki kayıtları yasal süresi içinde kayıt altına alma ve saklama hakkına sahiptir.

4.11. Her türlü ihtilaf durumunda” VKM BİLİŞİM” defter, elektronik kayıt ve delilleri geçerli olacaktır. 

4.12. "VKM BİLİŞİM", “YEMEKPAZARI.NET”’ üzerinden "KULLANICILAR" veya "ÜYE"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "ÜYELİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "VKM BİLİŞİM" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “YEMEKPAZARI.NET”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

4.13. “YEMEKPAZARI.NET” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriği elde etmek maksadıyla yoğun şekilde "VKM BİLİŞİM VERİTABANI"ndan bilgi çekmek yasaktır. Bu yasağa uymayarak "VKM BİLİŞİM VERİTABANI"ndan yoğun şekilde bilgi çeken kişiler T.C.K. Mad. 243 (1)’deki bilişim sistemine yetkisiz giriş yapmış olduğu varsayılarak VKM BİLİŞİM tarafından haklarında cezai kovuşturma başlatılacaktır.

4.14. “YEMEKPAZARI.NET” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "VKM BİLİŞİM"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "VKM BİLİŞİM’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.15. “YEMEKPAZARI.NET” üzerinden yayınlanan ilanların, "VKM BİLİŞİM ARAYÜZÜ"nün "VKM BİLİŞİM"in yazılı rızası olmadan kopyalanması, çoğaltılması, iletilmesi, işlenmesi ve başka internet sitelerinde ve mecralarda görüntülenmesi yasaktır.

4.16. ”YEMEKPAZARI.NET” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "VKM BİLİŞİM’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "VKM BİLİŞİM sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

4.17. ”YEMEKPAZARI.NET” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen ilanlarda yer alan kişisel veriler hiçbir koşul ve şart altında kişisel veri sahiplerinin ve "VKM BİLİŞİM"in yazılı izni dışında üçüncü kişilerce kullanılmaz, işlenemez, iletilemez, görüntülenemez ve ifşa edilemez.

4.18. "VKM BİLİŞİM VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen VKM BİLİŞİM’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.19. “YEMEKPAZARI.NET” sitesindeki üye ve kullanıcı ilanlarıyla ilgili doğabilecek her türlü hukuki sorumluluk ilanı oluşturan “ÜYE” veya “KULLANICI”ya ait olup, “VKM BİLİŞİM” hiçbir şekilde ilan veya ilan sahibiyle ile ilgili kayıtların doğruluğu hakkında sorumluluk sahibi değildir.

 

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “YEMEKPAZARI.NET” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “YEMEKPAZARI.NET”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "VKM BİLİŞİM VERİTABANI", "VKM BİLİŞİM ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "VKM BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""VKM BİLİŞİM"'e ait ve/veya "VKM BİLİŞİM" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "VKM BİLİŞİM" hizmetlerini, "VKM BİLİŞİM" bilgilerini ve ""VKM BİLİŞİM"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "VKM BİLİŞİM"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde "VKM BİLİŞİM" tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde "VKM BİLİŞİM"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "YEMEKPAZARI.NET Kullanım Koşulları" dahilinde "VKM BİLİŞİM" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "VKM BİLİŞİM"; "VKM BİLİŞİM" hizmetleri, "VKM BİLİŞİM" bilgileri, "VKM BİLİŞİM" telif haklarına tabi çalışmaları, "VKM BİLİŞİM" ticari markaları, "VKM BİLİŞİM" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

6. YEMEKPAZARI.NET KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"VKM BİLİŞİM", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "YEMEKPAZARI.NET Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “YEMEKPAZARI.NET”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "YEMEKPAZARI.NET Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "YEMEKPAZARI.NET Kullanım Koşulları" kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "VKM BİLİŞİM" işbu "YEMEKPAZARI.NET Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "ÜYELİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, "VKM BİLİŞİM" açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "VKM BİLİŞİM"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. "Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "VKM BİLİŞİM"in gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "YEMEKPAZARI.NET Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "YEMEKPAZARI.NET Kullanım Koşulları" dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

9. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "YEMEKPAZARI.NET Kullanım Koşulları" "VKM BİLİŞİM" tarafından “YEMEKPAZARI.NET” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "KULLANICI"lar ve "ÜYE"ler, işbu sözleşme hükümlerini “YEMEKPAZARI.NET”yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. ""VKM BİLİŞİM", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “YEMEKPAZARI.NET” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

catering üyelik tipinizi seçin
 
 
     
yemek firmalarının
Yemek Pazarına Hoşgeldiniz düğün yemeği toplu yemek hizmeti Üye olduktan sonra
E-mail Adresiniz : *
Şifre : *
Şifre Tekrar : *
Ad, Soyad : *
Firma Adı (Varsa) :
Sabit Telefon : + 90 (Ör: 3123975400)
Cep Telefonu : + 90 (Ör: 5323975400) *
Şehir : *
İlçe : *
Semt : *
Adres : *
    Captcha kodu Kodu Yenile
Resimdeki sayıyı okuyamıyorsanız yenileyin

Resimdeki sayı : *
    Kullanım Koşulları Sözleşmesini okudum ve kabul ediyorum.
    Kaydol
yemek pazarının
Yemek pazarında üyelik tipi seçimi